ФОРУМ 16 членка на Платформата „Младите против насилство“

Од јуни 2021 година ФОРУМ 16 е избрана за членка на „Платформа за граѓанско образование на млади за борба против радикализација (Младите против насилство)“. Во рамки на оваа платформа заеднички ќе се работи на едукација на младите, како превенција од радикализација, насилен екстремизам и тероризам. Членки на платформата се граѓански организации кои работат со млади,[…]