Повик за учесници во Кампања против гласини: Гласно сокаче – Будно чикмаче

ФОРУМ 16 објавува повик за учеснци во рамки на проектот „Кампања против гласини: Гласно сокаче – Будно чикмаче“. Од учесниците се очекува да се дел од следниве активости во рамките на Кампaњата, која се одржува по трет пат: -пет дневна обука во Битола (септември 2020 година)-теренска активност во Битола (октомври 2020 година)-менторство на учесниците при[…]

Повик за ангажирање на 2 обучувачи и 1 ментор

Здружението за граѓански активизам ФОРУМ 16 – Битола за потребите на проектот „Кампања против гласини: Гласно сокаче – Будно чикмаче“ поддржан од Советот на Европа преку Европската младинска фондација, објавува повик за избор на двајца обучувачи и еден ментор. Обуката е планирана во септември 2020 во Битола. Менторството е планирано во октомври 2020. 1. Задачи[…]

Повик за ангажирање на лице за изработка на видео

Здружението за граѓански активизам ФОРУМ 16 – Битола за потребите на проектот „Кампања против гласини: Гласно сокаче – Будно чикмаче“ поддржан од Советот на Европа преку Европската младинска фондација, објавува повик за избор на правно лице кое ќе биде ангажирано да изработи видео за промоција на Проектот. Задачи и обем на работа: Снимање за време[…]

Повик за ангажирање на графички дизајнер

Здружението за граѓански активизам ФОРУМ 16 – Битола за потребите на проектот „Кампања против гласини: Гласно сокаче – Будно чикмаче“ поддржан од Советот на Европа преку Европската младинска фондација, објавува повик за избор на лице (графички дизајнер). Лицето ќе биде ангажирано да понуди графички решенија до ниво на подготовка на печатење за промотивните материјали во[…]

Кампања против гласини: Гласно сокаче – Будно чикмаче, 2020

Преглед на проектот: Кампањата против гласини „Гласно сокаче – Будно чикмче“ е серија од работилници и активности во заедницата кои помагаат да се уништат гласините и стереотипите кои влијаат на младите, Ромите, LGBTQI и други малцинства кои живеат во Северна Македонија. Овој проект има за цел да создаде група на активисти против гласини кои ќе[…]