Започни каде што си. Употреби тоа што имаш. Направи тоа што можеш.

ПРОГРАМИ

(СТ)АРТ

Кој ако не младите

Лабораторија за фузија

Услуги

Фотографии и видеа од нашата работа

ШТО Е ФОРУМ16

Започни каде што си. Употреби тоа што имаш. Направи тоа што можеш.

Здружението за граѓански активизам ФОРУМ 16 е невладино, непартиско, непрофитно и нерелигиозно. Здружението е форум за отворени дијалози што се фокусираат на прашања од заеднички интерес на членовите на Здружението, како и на прашања од интерес на останатите граѓани. ФОРУМ 16 е основано во 2013 година. Визијата е да им помогне на граѓаните на Република Македонија да имаат подобар живот преку нови иницијативи кои промовираат активно граѓанство, можности и ангажман во граѓанското општество. Мисијата е да им помогне на граѓаните на Република Македонија во остварувањето на своите идеи во областа на културата, уметноста, економијата, образованието и социјалната одговорност, како и да мотивира вклучување на граѓаните во тековните програми, проекти и активности. Целите се: 1. Да охрабри и поддржи младински активизам во областа на културата, економски развој, локалната власт, спортот и образованието. 2. Да промовира и поддржи граѓанските иницијативи кои поттикнуваат социјален напредок, европски вредности и меѓународна соработка. 3. Да охрабри и поддржи претприемачкиот дух и зајакнување на екосистемот во Македонија за формирање на бизниси, граѓански организации и социјални претпријатија. 4. Да охрабри и поддржи волонтерство и неформално образование.

НАШИОТ ТИМ

Uploaded image

Наташа Чавдаровска

Основач и претседател
Uploaded image

Ивана Ивановска

Ко-основач и член на Управен одбор
Uploaded image

Владимир Ристевски

Заменик претседател
Uploaded image

Бојана Поповска

Секретар
Uploaded image

Марија Костовска

Член на Управен одбор
Uploaded image

Томислав Наумовски

Член на Управен одбор

НАШИ ПАРТНЕРИ

Публикации и годишни извештаи од работата на нашата организација

ПОСЛЕДНИ ОБЈАВИ

Контактирајте не