Обука за социјално претприемништво во Битола

Во рамки на проектот: „Поддршка за развој на локални социјални претпријатија“ финансиран од Министерството за економија на Република Македонија, а спроведуван од Здружение Конект се спроведуваат еднодневни обукиво Струмица, Битола и Тетово за социјално претприемништво наменети за претставници од институциите, општините, бизнис секторот (големи, мали и средни претпријатија) и потенцијални социјални претпријатија. Обуките ќе ви[…]

„Фото порака“ по повод 21 март

На 15 март, волонтерите на ФОРУМ 16 ја започнаа активноста „Фото порака“ за да го привлечат вниманието кон Меѓународниот ден за елиминација на расната дискриминација, 21-ви март. Волонтерите ќе запираат различни луѓе во заедницата и накратко ќе споделат информации со нив за тоа што се случило на овој ден. Потоа ќе побараат да направат фотографија[…]

ФОРУМ 16 членка на мрежата за финансиска одржливост

ФОРУМ 16 е една од 70-тите граѓански организации кои се членки на неформалната мрежа за финансиска одржливост на граѓанскиот сектор. Целта на мрежата е со цел да се застапува за поволни промени и законски измени во следните области: Даночниот третман на ГО; Даночните олеснувања за донации и спонзорства за ГО и поврзување со статусот на[…]