Повик за членови на Управен одбор на ФОРУМ 16

Во пресрет на редовното Годишно Собрание за оваа година, ФОРУМ 16 објавува повик за номинирање на членови на Управениот одбор (УО). Според член 25 од Статутот на  ФОРУМ 16: Управниот одбор  е составен од не повеќе од 7 члена, вклучувајќи го Претседателот, Заменик претседателот и Секретарот. Мандатот на членовите на Управниот одбор трае 4 години,[…]