Младите за младите со љубов

Активностите кои Здружението за граѓански активизам ФОРУМ 16 ги организира во рамките на националното Националното движење за борба против говор на омраза, беа под наслов “Младите за младите со љубов.” Од ноември 2013 до април 2014 година беа организирани неколку работилници. Работилниците беа поделени во два дела. Во првиот дел беше претставен концептот на човековите[…]