meta ads manager

Рекламирање со Meta Ads Manager за граѓански организации

Колку вашата граѓанска организација има познавањe за рекламирње со Meta Ads Manager? Дознајте повеќе за можностите на едночасовна бесплатна работилница во организација на  ФОРУМ 16. 10 мај 2022 година (вторник) 18 часот Google Meet Целта на работилницата е да разберете Како да ги поврзете целите на организацијата и/или проектот со целите на рекламите во Ads[…]