Промоција на книгата “Подарок на ангелот”

На 5 јуни 2014 година ФОРУМ 16 организираше настан за промоција на првата книга напишана од младата авторка Сања Бозароска насловена „Подарок на ангелот“. Рецензенти на книгата беа Илија Мерковски, од Здружението на граѓани “Дата ПЕСНОПОЈ” и Наташа Чавдаровска, претседателка на ФОРУМ 16. Парите собрани од продажбата на книгата беше донирана на Здружението на родители[…]