Повик за партнери и поддржувачи на КиноБит

Позадина Во текот на изминатава година, ФОРУМ 16 работеше на развивање на концептот за првото Кино Кабаре во Битола, настан по примерот на Кино Кабаре настаните што се одржуваат низ целиот свет од страна на групи аматери и професионални филмаџии кои се здружуваат за да изработат „кратки филмови за кратко време“. Се надеваме дека ова[…]

Поддршка на акцијата „НИКОЈ гладен“

На почетокот на април 2018 годинна, ФОРУМ 16 даде поддршка на 4 други граѓански организации во организирање на акција за помош на социјално загрозени семејства. Имено, на 4 април организацијата Центар за европски развој и интеграции органиизра акција за собирање на нерасиплива храна кој им се додели на 8 социјално загрозени семејства непосредно пред Велигденските[…]