Годишно Собрание на ФОРУМ 16 за 2016 година

На 27-ти август во хотел „Бела Куќа“ во Битола се одржа Годишното Собрание на ФОРУМ 16 за 2016 година. За време на седницата се избраа членови на новиот Управен одбор на Здружението со мандат од четири години. Исто така, усвоена беше Годишната програма за 2017 година, а се  одреди и висината на членарина за наредната[…]

“Крени глас за промена, спушти рака за насилство”

Преглед на проектот “Крени глас за промена, спушти рака за насилство” е иницијатива на млади која беше спроведена од страна на група на средношколци и членови на Здружението на граѓани “Младите можат “од Скопје и на Здружението за граѓански активизам ФОРУМ 16 – Битола. Времетраењето на иницијативата беше од 10-ти февруари до 10-ти март 2016[…]

“Кампања за подигање на свеста за читање”

Преглед на проектот Носител: Здружение за истражување, комуникации и за развој, „Паблик“ Партнери: Здружение за граѓански активизам ФОРУМ 16 – Битола и Здружение за културен активизам ИНКА Струга Цел: Главната цел на кампањата беше поттикнување на навиките за читање кај учениците во основните училишта. Краткорочни цели: -Стимулирање на имагинацијата и пишувачките способностикај учениците -Зголемување на[…]

“Зошто да одите во странство кога може да останете и да ја развивате вашата држава”

Преглед на проектот Носител: Здружение на граѓани ЦЕФЕ Македонија, Скопје Партнери: Здружение за граѓански активизам ФОРУМ 16 – Битола и Здружението на граѓани Центар за одржлив развој и напредна едукација, Битола. Цел: Да се спречи одливот на мозоци, да се придонесе за намалување на невработеноста, придонесувајќи кон економски развој во Република Македонија. Целна група: јавноста,[…]