UnaVision истражува нови идеи во Битола

На 1 и 2 октомври 2016, претставници на ФОРУМ 16 присуствуваа на состанокот на UnaVision Macedonia кој се одржа во Битола. UnaVision е глобална мрежа од поединци, организации и заедници кои работат за општото добро. За време на состаноците се разговараше за иднината на оваа мрежа во Македонија, се предлагаа идеи кои преку формата на[…]