Повик за членови за 2018 година

Ако сте заинтересирани за развој на граѓанското општество, за унапредување на човековите права преку уметност, за подобрување на положбата на младите или, пак, за јакнење на соработката меѓу бизнис секторот и граѓанските организации преку креирање на заеднички простор за работа и учење, тогаш ова е одлична можност за вас. Здружението за граѓански активизам ФОРУМ 16[…]

ФОРУМ 16 придружна членка на Коалиција СЕГА

Здружението за граѓански активизам ФОРУМ 16 – Битола од овој октомври е придружна членка на Коалицијата на младински организации СЕГА. Ова го одлучи Управниот одбор на оваа организација на состанокот одржан на 3 октомври. Една од целите на ФОРУМ 16 е да поттикне и поддржи младинскиот активизам во областа на културата, економски развој, локалните прашања,[…]