ФОРУМ 16 членка на Мрежата за медиумска писменост

Од јуни 2018 година ФОРУМ 16 – Битола е членка на Мрежата за медиумска писменост на Република Македонија. Мрежата е основана од страна на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (ААВМУ) во април 2017 година со цел да ги олесни комуникацијата и консултацијата меѓу различните субјекти во земјава кои работат на подигнувањето на нивото[…]

ФОРУМ 16 полноправна членка на НМСМ

На Генералното собрание на 19 мај 2018 година на Националниот младински совет на Македонија (НМСМ) беше изгласано ФОРУМ 16 да постане полноправна членка во ова претставничко тело на младинските организации во Македонија. НМСМ e основана на 29 јуни 2013 година од страна на 55 организации и обединува околу 50-тина организации (младински организации, организации за млади,[…]