“Зошто да одите во странство кога може да останете и да ја развивате вашата држава”

Преглед на проектот Носител: Здружение на граѓани ЦЕФЕ Македонија, Скопје Партнери: Здружение за граѓански активизам ФОРУМ 16 – Битола и Здружението на граѓани Центар за одржлив развој и напредна едукација, Битола. Цел: Да се спречи одливот на мозоци, да се придонесе за намалување на невработеноста, придонесувајќи кон економски развој во Република Македонија. Целна група: јавноста,[…]