Студентско (ре)формирање

Цели на проектот: 1. Да се поттикне активно учество на студентите во изборот на студентски тела на државните универзитети „Св. Климент Охридски“- Битола, „Универзитет во Тетово“- Тетово и универзитет „Гоце Делчев“- Штип 2. Да се зголеми транспарентноста и оттчетноста на студентските претставнички тела 3. Да се поттикнат студентите и студентските и младинските организации на активно[…]

Награден конкурс по повод 12 август, Ден на младите

ФОРУМ 16 оваа година Меѓународниот ден на млади, 12 август, ќе го одбележи со избор на најдобар дизајн за промотивен материјал на нашата организација. Право на учество имаат млади луѓе од 15 до 29 години, од Пелагонискиот регион, кои ќе предложат дизајн за стикери кои ФОРУМ 16 ќе ги користи во иднина. Идејните решенија треба[…]

Повик за членови за 2019 година

Ако сте заинтересирани за развој на граѓанското општество, за унапредување на човековите права преку уметност, за подобрување на положбата на младите или, пак, за јакнење на соработката меѓу бизнис секторот и граѓанските организации преку креирање на заеднички простор за работа и учење, тогаш ова е одлична можност за вас. Здружението за граѓански активизам ФОРУМ 16[…]

Градење капацитети за менаџирање на настани за собирање средства

Преглед на проектот: Главната цел на овој проект е да помогне во изградба на модел за финансиска стабилност на проектот на ФОРУМ 16, КиноБит, кој ќе промовира човекови права преку кратки филмови. Специфични цели на овој проект се: Да се поврзе ФОРУМ 16 со нови индивидуалци и бизнис поддржувачи, преку создавање на интересен и атрактивен[…]

Повик за волонтер(к)и

Здружението за граѓански активизам ФОРУМ 16 – Битола за потребите на Проектот „Градење капацитети за менаџирање на настани за собирање средства“ објавува повик за ангажирање на 3 волонтер(к)и. Профил на волонтер(к)ите: Скромно искуство во граѓански сектор и работа на проекти Желба за стекнување нови знаења и вештини Интерес за филм и за човекови права Возраст:[…]

“Крени глас за промена, спушти рака за насилство”

Преглед на проектот “Крени глас за промена, спушти рака за насилство” е иницијатива на млади која беше спроведена од страна на група на средношколци и членови на Здружението на граѓани “Младите можат “од Скопје и на Здружението за граѓански активизам ФОРУМ 16 – Битола. Времетраењето на иницијативата беше од 10-ти февруари до 10-ти март 2016[…]

“Кампања за подигање на свеста за читање”

Преглед на проектот Носител: Здружение за истражување, комуникации и за развој, „Паблик“ Партнери: Здружение за граѓански активизам ФОРУМ 16 – Битола и Здружение за културен активизам ИНКА Струга Цел: Главната цел на кампањата беше поттикнување на навиките за читање кај учениците во основните училишта. Краткорочни цели: -Стимулирање на имагинацијата и пишувачките способностикај учениците -Зголемување на[…]

“Зошто да одите во странство кога може да останете и да ја развивате вашата држава”

Преглед на проектот Носител: Здружение на граѓани ЦЕФЕ Македонија, Скопје Партнери: Здружение за граѓански активизам ФОРУМ 16 – Битола и Здружението на граѓани Центар за одржлив развој и напредна едукација, Битола. Цел: Да се спречи одливот на мозоци, да се придонесе за намалување на невработеноста, придонесувајќи кон економски развој во Република Македонија. Целна група: јавноста,[…]