Повик за учесници за Гласно сокаче – Будно чикмаче

Овој септември по втор пат сакаме да ја организираме кампањата „Гласно сокаче – Будно чикмаче“! Оваа кампања ФОРУМ 16 прв пат ја организира во октомври минатата година. Истата има за цел да го охрабри меѓугенерацискиот дијалог и меѓусебното почитување преку волонтерски активности за создавање или обновување на интересни, но игнорирани јавни места каде што соседите[…]

Повик за учесници за Кино Кабаре Битола 2018

Здружението за граѓански активизам ФОРУМ 16 – Битола го објавува повикот за учесници на првото Кино Кабаре во Битола и почетокот на КиноБит, постојаната Кино ќелија во Битола. Оваа ќелија ќе развие програма со настани, вклучувајќи филмски проекции и техники дизајнирани да помогнат во промовирање на изработката на аматерски филмови и видеа. Секоја година планираме[…]

Повик за учесници за проектот „Академија: Кој ако не младите? Кој ако не ти?“

Проектот е имплементиран од страна на Здружението за граѓански активизам ФОРУМ 16 – Битола во периодот од 09-13 јануари 2017 година во Битола. На Академијата можат да се пријават учесници од руралните и урбаните средини на следниве 5 општини: Битола, Охрид, Струга, Прилеп и Крушево. Ќе бидат избрани 25 учесници (5 учесници од секоја општина)[…]