“Кампања за подигање на свеста за читање”

Преглед на проектот Носител: Здружение за истражување, комуникации и за развој, „Паблик“ Партнери: Здружение за граѓански активизам ФОРУМ 16 – Битола и Здружение за културен активизам ИНКА Струга Цел: Главната цел на кампањата беше поттикнување на навиките за читање кај учениците во основните училишта. Краткорочни цели: -Стимулирање на имагинацијата и пишувачките способностикај учениците -Зголемување на[…]