ФОРУМ 16 полноправна членка на НМСМ

На Генералното собрание на 19 мај 2018 година на Националниот младински совет на Македонија (НМСМ) беше изгласано ФОРУМ 16 да постане полноправна членка во ова претставничко тело на младинските организации во Македонија. НМСМ e основана на 29 јуни 2013 година од страна на 55 организации и обединува околу 50-тина организации (младински организации, организации за млади,[…]