ФОРУМ 16 спроведе „Ние сме визуелни“ работилници во Американско катче Битола

Во рамките на нашата (СТ)АРТ програма, која промовира човекови права преку уметноста, ФОРУМ 16 почна да го користи Прирачникот „Ние сме визуелни“ кој е подготвен од страна на МакеДокс. Овој Прирачник е наменет за едукатори од формалното и неформалното образование на млади луѓе на возраст од 12-18 години, а целта на Прирачикот е да го[…]

ФОРУМ 16 обучени за имплементација на „Ние сме визуелни“

Претставници на ФОРУМ 16 беа дел од обуката „Ние сме визуелни“ организирана од страна на MakeDox за примена на документарниот филм во неформалното и формалното обрзование за човековите права. Со имплементација на програмата Здружението за граѓански активизам ФОРУМ 16 – Битола ќе почне во јануари 2017 година, за време на проектот „Академија: Кој ако не младите? Кој ако[…]