Потпишан Меморандум за соработка со Младиинфо Интернационал

ФОРУМ 16 потпиша Меморандум за соработка со Младиинфо Интернационал за поддршка во организација на Наградата за социјалано претприемништво 2017 година. Наградата за социјално претприемништво е натпревар и едукативна програма за поддршка на претприемачки идеи меѓу студентите кои имаат потенцијал да се развијат и да се имплементираат како иновативни решенија за глобалните проблеми. Мисијата со наградата е[…]