ФОРУМ 16 обучени за имплементација на „Ние сме визуелни“

Претставници на ФОРУМ 16 беа дел од обуката „Ние сме визуелни“ организирана од страна на MakeDox за примена на документарниот филм во неформалното и формалното обрзование за човековите права. Со имплементација на програмата Здружението за граѓански активизам ФОРУМ 16 – Битола ќе почне во јануари 2017 година, за време на проектот „Академија: Кој ако не младите? Кој ако[…]