Градење капацитети за менаџирање на настани за собирање средства

Преглед на проектот: Главната цел на овој проект е да помогне во изградба на модел за финансиска стабилност на проектот на ФОРУМ 16, КиноБит, кој ќе промовира човекови права преку кратки филмови. Специфични цели на овој проект се: Да се поврзе ФОРУМ 16 со нови индивидуалци и бизнис поддржувачи, преку создавање на интересен и атрактивен[…]

Обука за социјално претприемништво во Битола

Во рамки на проектот: „Поддршка за развој на локални социјални претпријатија“ финансиран од Министерството за економија на Република Македонија, а спроведуван од Здружение Конект се спроведуваат еднодневни обукиво Струмица, Битола и Тетово за социјално претприемништво наменети за претставници од институциите, општините, бизнис секторот (големи, мали и средни претпријатија) и потенцијални социјални претпријатија. Обуките ќе ви[…]