Работилница за работнички права на млади

„Ај да поработиме на темата“ беше насловот на работилницата која ФОРУМ 16 ја одржа на 7 јуни 2018 година како дел од кампањата„365 дена рабтнички права за младите“. ФОРУМ 16 е локален партнер на Коалиција СЕГА во имплементација на дел од активностите на кампањата на територијата на Битола. На самата работилница, која се одржа во[…]

Нова кампања „365 работнички права за младите!“

Колку сте свесни за сопствените работнички права? Од почетокот на 2018 година, Коалицијата на младински оргнизации СЕГА преку Младинските Информативни и Советодавни центри ИНФО СЕГА од Прилеп и Кавадарци во соработка со Факултети.мк, Агенција за млади и спорт официјално ја започнаа Националната кампања „365 работнички права за младите!“. Целта на кампањата е да ја подигне[…]

Локална дискусиja „Информирани и вклучени млади“

На 31 октомври 2017 година во Хотел „Треф“ Битола, во 12 часот, Здружението за граѓански активизам  ФОРУМ 16 – Битола ќе организира локална дискусија „Информирани и вклучени млади“. Оваа локална дискусија е дел од активностите на проектот „Младинското информирање како основа за младинско учество“, кој го спроведува Коалиција на младински организации СЕГА со поддршка од[…]

ФОРУМ 16 придружна членка на Коалиција СЕГА

Здружението за граѓански активизам ФОРУМ 16 – Битола од овој октомври е придружна членка на Коалицијата на младински организации СЕГА. Ова го одлучи Управниот одбор на оваа организација на состанокот одржан на 3 октомври. Една од целите на ФОРУМ 16 е да поттикне и поддржи младинскиот активизам во областа на културата, економски развој, локалните прашања,[…]