ФОРУМ 16 одржа работилница за КЛИПС програмата

На  11 февруари 2017 година, ФОРУМ 16 одржа работилница за Научната програма за граѓанско лидерство (КЛИПС) во Прилеп. Работилницата беше насловена „Правење бранови: како да ја подигнете видливоста и како да ја подобрите дистрибуцијата на резултатите од проектите“. Учесниците имаа можност преку симулација на прес-конференција да научат како да комуницираат со јавноста и медиумите, како[…]