Кампања против гласини: Гласно сокаче – Будно чикмаче, 2020

Преглед на проектот: Кампањата против гласини „Гласно сокаче – Будно чикмче“ е серија од работилници и активности во заедницата кои помагаат да се уништат гласините и стереотипите кои влијаат на младите, Ромите, LGBTQI и други малцинства кои живеат во Северна Македонија. Овој проект има за цел да создаде група на активисти против гласини кои ќе[…]

ФОРУМ 16 наскоро започнува crowdfunding кампања

ФОРУМ 16 на 11 март 2017 година беше дел од Првата crowdfunding конференција во Македонија во организација на Здружението Лидери за едукација, активизам и развој Скопје. Целта на оваа конференција беше да ги запознае граѓаните од Македонија со концептот на crowdfunding, како алтернативен начин на финансирање на проекти и идеи, како и да понуди вештини[…]