Don’t be divided, Stay UNITED

По повод 21 март, Меѓународниот ден за елиминација на расната дискриминација, волонтерите на ФОРУМ 16 подготвија видео „ Don’t be divided, Stay UNITED “ со цел да се испрати порака да се стави крај на расизмот, дискриминацијата и нетолеранцијата. 21 март е Меѓународниот ден за елиминација на сите форми на расна дискриминација, основан од страна на[…]