Повик за доставување на понуди за експерти

Здружението за граѓански активизам ФОРУМ 16 – Битола за потребите на Проектот „Градење капацитети за менаџирање на настани за собирање средства“ објавува повик за набавка на услуги – привремено ангажирање на 2 (два) експерти.   Предмет на ангажманот Ангажманот на експертите е потребен за време на донаторскиот настан „Светло. Камера. Акција! За активни и вклучени[…]