Одреден датум за Годишното собрание на ФОРУМ 16

Со Одлука на Управиот одбор на ФОРУМ 16 за време на состанокот одржан на 12 септември 2018 година, се одлучи Годишното собрание на Здружението за граѓански активизам ФОРУМ 16 – Битола да се одржи на 29 септември 2018 година. Местото на одржување е Хотел Треф, а почетокот на седницата ќе биде во 16 часот. За[…]

Новости по одржаното Годишно Собрание

На 23 септември 2017 година, во канцеларијата на ФОРУМ 16 се одржа Годишното Собрание на кое се донесоа неколку важни одлуки. Пред сè, се усвоија извештајот за работа за периодот 2016/2017, извештајот за работа на Управниот одбор на Здружението, како и завршната сметка за 2016 година. Освен тоа, едногласно се усвоија годишната програма за работа[…]

Годишно Собрание на 23 септември 2017

Здружението за граѓански активизам ФОРУМ 16 – Битола ќе го одржи своето Годишно Собрание на 23-ти септември, сабота. Собранието ќе биде во канцелариите на Здружението, лоцирани во Населба Кланица бр. 11 (Печурка), од 19:00. Сите сегашни членови се повикани да учествуваат. За да бидете дел од собранието како член со право на глас, треба да[…]

Годишно Собрание на ФОРУМ 16 за 2016 година

На 27-ти август во хотел „Бела Куќа“ во Битола се одржа Годишното Собрание на ФОРУМ 16 за 2016 година. За време на седницата се избраа членови на новиот Управен одбор на Здружението со мандат од четири години. Исто така, усвоена беше Годишната програма за 2017 година, а се  одреди и висината на членарина за наредната[…]