Барање за понуда од компанија или експерт за изработка на промотивно видео

Здружението за граѓански активизам ФОРУМ 16 – Битола го спроведува проектот „Нова генерација млади лидери за справување со говор на омраза“ кој е финансиски поддржан од Европската младинска фондација. За остварување на целите на проектот, ФОРУМ 16 има потреба од ангажирање на компанија или експерт за изработка на промотивно видео. Барање за понуда од компанија[…]

Барање за понуда од психолог за одржување на работилница

Здружението за граѓански активизам ФОРУМ 16 – Битола го спроведува проектот „Нова генерација млади лидери за справување со говор на омраза“ кој е финансиски поддржан од Европската младинска фондација. За остварување на целите на проектот, ФОРУМ 16 има потреба од ангажирање на експерт, односно психолог за одржување на работилница за тимот на проектот. Барање за[…]

Барање за понуда од компанија за изработка на промотивни материјали

Здружението за граѓански активизам ФОРУМ 16 – Битола го спроведува проектот „Нова генерација млади лидери за справување со говор на омраза“ кој е финансиски поддржан од Европската младинска фондација. За остварување на целите на проектот, ФОРУМ 16 има потреба од ангажирање на компанија за изработка на промотивни материјали. Дизајнот на материјалите ќе биде озбезбеден од[…]

Нова генерација млади лидери за справување со говор на омраза

Преглед на проектот: Целта на проектот „Нова генерација млади лидери за спрвавување со говор на омраза“ е да се промовира развој на планови кои ќе бидат пример за адресирање на говор на омраза во битолските средни училишта. Главните цели се: Да се обучат ученичките лидери и училишната служба за превенција и справување со говор на омраза[…]

Постер на ФОРУМ 16 по повод Денот за безбеден интернет

Денес, 7 февруари, се одбележува како меѓународен Ден за безбеден интернет (Safer Internet Day).  По овој повод Здружението за граѓански активизам ФОРУМ 16 – Битола го промовира постерот на тема „Ако би бил/а суперхерој/ка што би направил/а против говорот на омраза“. Постерот го изработи нашиот волонтер Дарко Лековски, а за инспирација му служеа цртежите од[…]

ФОРУМ 16 членка на Националниот комитет за борба против говор на омраза

  Од 2016 година Здружението за граѓански активизам ФОРУМ 16 – Битола е дел од Националниот комитет за борба против говор на омраза. Кампањата против говор на омраза на интернет е движење против изрази на говорот на омраза на интернет во сите негови форми, вклучувајќи ги и оние кои најмногу влијаат на младите луѓе. “Говорот[…]