Опрема за креативна заедница

До сите креативци: Ако сакате да креирате видеа, да изработите филмови, да фотографирате или да прикажете некоја визуелна содржина, тогаш изнајмете опрема од ФОРУМ 16. Сакаме да ги намалиме вашите грижи за тоа каде да најдете достапна опрема и ви овозможуваме да се фокусирате на она што е важно во реализација на вашата визија. Опремата[…]

Барање за понуда од компанија или експерт за изработка на промотивно видео

Здружението за граѓански активизам ФОРУМ 16 – Битола го спроведува проектот „Нова генерација млади лидери за справување со говор на омраза“ кој е финансиски поддржан од Европската младинска фондација. За остварување на целите на проектот, ФОРУМ 16 има потреба од ангажирање на компанија или експерт за изработка на промотивно видео. Барање за понуда од компанија[…]