Барање за понуда од компанија или експерт за изработка на промотивно видео

Здружението за граѓански активизам ФОРУМ 16 – Битола го спроведува проектот „Нова генерација млади лидери за справување со говор на омраза“ кој е финансиски поддржан од Европската младинска фондација. За остварување на целите на проектот, ФОРУМ 16 има потреба од ангажирање на компанија или експерт за изработка на промотивно видео. Барање за понуда од компанија[…]

Барање за понуда од психолог за одржување на работилница

Здружението за граѓански активизам ФОРУМ 16 – Битола го спроведува проектот „Нова генерација млади лидери за справување со говор на омраза“ кој е финансиски поддржан од Европската младинска фондација. За остварување на целите на проектот, ФОРУМ 16 има потреба од ангажирање на експерт, односно психолог за одржување на работилница за тимот на проектот. Барање за[…]

Барање за понуда од компанија за изработка на промотивни материјали

Здружението за граѓански активизам ФОРУМ 16 – Битола го спроведува проектот „Нова генерација млади лидери за справување со говор на омраза“ кој е финансиски поддржан од Европската младинска фондација. За остварување на целите на проектот, ФОРУМ 16 има потреба од ангажирање на компанија за изработка на промотивни материјали. Дизајнот на материјалите ќе биде озбезбеден од[…]