Повик за учесници за проектот „Академија: Кој ако не младите? Кој ако не ти?“

Проектот е имплементиран од страна на Здружението за граѓански активизам ФОРУМ 16 – Битола во периодот од 09-13 јануари 2017 година во Битола. На Академијата можат да се пријават учесници од руралните и урбаните средини на следниве 5 општини: Битола, Охрид, Струга, Прилеп и Крушево. Ќе бидат избрани 25 учесници (5 учесници од секоја општина)[…]

Академија: Кој ако не младите? Кој ако не ти?

Од декември до јуни 2017 година Здружението за граѓански активизам ФОРУМ 16 – Битола ќе го имплементира проектот „Академија: Кој ако не младите? Кој ако не ти?“. Цели на проектот се: Да им се овозможи на младите луѓе од различни заедници и академски програми преку структурирана можност да се здобијат со практични знаења и вештини[…]