ФОРУМ 16 членка на Националниот комитет за борба против говор на омраза

 

Од 2016 година Здружението за граѓански активизам ФОРУМ 16 – Битола е дел од Националниот комитет за борба против говор на омраза.

Кампањата против говор на омраза на интернет е движење против изрази на говорот на омраза на интернет во сите негови форми, вклучувајќи ги и оние кои најмногу влијаат на младите луѓе.

“Говорот на омразата, како што е дефинирано од страна на Советот на Европа, ги опфаќа сите форми на изразување што се шират, поттикнуваат, промовираат или оправдуваат расна омраза, ксенофобија, антисемитизам или други форми на омраза врз основа на нетолеранција, вклучувајќи: нетолеранција изразена од страна на агресивниот национализам и етноцентризам, дискриминација и непријателство против малцинствата, мигранти и маргинализирани групи”

Кампањата се залага за еднаквост, достоинство, човекови права и разновидност. Тоа е проект против говорот на омраза, расизам и дискриминација во сите форми на нивно изразување на интернет.

Ова е официјалната страна каде што можете да ги следите активностите на другите организации кои се дел од кампањата.

ФОРУМ 16 спроведува активности за подигнување на свеста и пронаоѓање на креативни решенија за борбата против говорот на омраза на интернет.