ФОРУМ 16 го усвои Етичкиот кодекс WANGO

Управниот одбор на ФОРУМ 16 гласаше за усвојување на Етичкиот кодекс на Светската асоцијација на невладините организации (WANGO). WANGO е меѓународна организација за обединување на невладини организации низ светот со цел унапредување на мирот и глобалната благосостојба. Ние веруваме дека усвојувањето на овој меѓународен стандард е важен чекор во нашите напори за промовирање на добро владеење, транспарентност и отвореност во нашата организација, како и во односите со останатите граѓански организации.