Рекламирање со Meta Ads Manager за граѓански организации

Колку вашата граѓанска организација има познавањe за рекламирње со Meta Ads Manager?

Дознајте повеќе за можностите на едночасовна бесплатна работилница во организација на  ФОРУМ 16.

  • 10 мај 2022 година (вторник)
  • 18 часот
  • Google Meet

Целта на работилницата е да разберете

  • Како да ги поврзете целите на организацијата и/или проектот со целите на рекламите во Ads Manager
  • Како да идентификувате можности во напредните функции за таргетирање, како и во креативните формати на рекламите во Ads Manager
  • Како да го разберете известувањето во Ads Manager и како тоа може да обезбеди подлабок увид во рекламните кампањи

Ако сте заинтерсирани за учество, пријавете се до 5-ти мај на следниот линк.

Работилницата ќе ја води Наташа Чавдаровска, Meta Certified Digital Marketing Associate Trainer.

Насловна фотографија од Timothy Hales Bennett на Unsplash.