Работилница: Меки вештини и стилови на учење за вработување на младите

На 5 март 2015 година во Американското катче во Битола ФОРУМ16 одржа работилница насловена како „Меки вештини и стилови на учење за вработување на младите“. Работилницата предводена од Наташа Чавдаровска, имаше за цел да помогне во полесна интеграцијата на пазарот на трудот преку развивање и/или подобрување на меките вештини на учесниците (комуникација, адаптибилност, решавање на проблеми, размена на решение, креативното размислување, флексибилност, креативност, мотивација) со цел да станат вешти и атрактивни за идните потенцијални работодавачи.