Потпишан Меморандум за соработка со Младиинфо Интернационал

ФОРУМ 16 потпиша Меморандум за соработка со Младиинфо Интернационал за поддршка во организација на Наградата за социјалано претприемништво 2017 година. Наградата за социјално претприемништво е натпревар и едукативна програма за поддршка на претприемачки идеи меѓу студентите кои имаат потенцијал да се развијат и да се имплементираат како иновативни решенија за глобалните проблеми. Мисијата со наградата е да се зголеми интересот меѓу младите за социјалното претприемништво и преку него тие да ги спознаат можностите за развојот на сопствената кариера.

Наградата за социјално претприемништво е најголемиот Европски проект за младите луѓе и студентите на тема претприемништво. Проектот е основан и инициран од страна на Универзитетот за бизнис и економија во Виена и Impact Hub, а мисијата е да го промовира социјалното претприемништво меѓу младите луѓе и студентите. Едукативната компонента на Наградата за социјално претприемништво е сочинета од шест работилници кои ќе бидат оддржани во Скопје, Тетово, Гостивар, Охрид, Битола и Штип. ФОРУМ 16 ќе помогне во организација на работилницата во Битола.