Барање за понуда од психолог за одржување на работилница

Здружението за граѓански активизам ФОРУМ 16 – Битола го спроведува проектот „Нова генерација млади лидери за справување со говор на омраза“ кој е финансиски поддржан од Европската младинска фондација. За остварување на целите на проектот, ФОРУМ 16 има потреба од ангажирање на експерт, односно психолог за одржување на работилница за тимот на проектот.

Барање за понуда од психолог за одржување на работилница.