Барање за понуда од компанија за изработка на промотивни материјали

Здружението за граѓански активизам ФОРУМ 16 – Битола го спроведува проектот „Нова генерација млади лидери за справување со говор на омраза“ кој е финансиски поддржан од Европската младинска фондација. За остварување на целите на проектот, ФОРУМ 16 има потреба од ангажирање на компанија за изработка на промотивни материјали. Дизајнот на материјалите ќе биде озбезбеден од страна на ФОРУМ 16.

Барање за понуда од компанија за изработка на промотивни материјали.