Градење капацитети за менаџирање на настани за собирање средства

Преглед на проектот: Главната цел на овој проект е да помогне во изградба на модел за финансиска стабилност на проектот на ФОРУМ 16, КиноБит, кој ќе промовира човекови права преку кратки филмови. Специфични цели на овој проект се: Да се поврзе ФОРУМ 16 со нови индивидуалци и бизнис поддржувачи, преку создавање на интересен и атрактивен[…]

Гласно сокаче – Будно чикмаче

Во август 2018 година, ФОРУМ 16 започна нова иницијатива: “Гласно сокаче – Будно чикмаче”, како дел од тековните напори за разбивање и намалување на негативните стереотипи, предрасуди и говор на омраза. Преку пилот-активности преземени во Битола во текот на 2017 година, ФОРУМ 16 идентификуваше теми кои промовираат негативни стереотипи кои се однесуваат на жените, младите,[…]

Нова генерација млади лидери за справување со говор на омраза

Преглед на проектот: Целта на проектот „Нова генерација млади лидери за спрвавување со говор на омраза“ е да се промовира развој на планови кои ќе бидат пример за адресирање на говор на омраза во битолските средни училишта. Главните цели се: Да се обучат ученичките лидери и училишната служба за превенција и справување со говор на омраза[…]

КиноБит – Алатка за јакнење на млади активисти

ФОРУМ 16 секогаш работи со цел да им овозможи на младите од Македонија алатки за да ја изразат својата визија за подобро општество. За таа цел, го организиравме во Македонија првиот Кино Кабаре настан во Битола, родното место на филмската индустрија на Балканот. Со овој настан започна нова и постојана програма за обука на млади[…]

Академија: Кој ако не младите? Кој ако не ти?

Од декември до јуни 2017 година Здружението за граѓански активизам ФОРУМ 16 – Битола ќе го имплементира проектот „Академија: Кој ако не младите? Кој ако не ти?“. Цели на проектот се: Да им се овозможи на младите луѓе од различни заедници и академски програми преку структурирана можност да се здобијат со практични знаења и вештини[…]

“Крени глас за промена, спушти рака за насилство”

Преглед на проектот “Крени глас за промена, спушти рака за насилство” е иницијатива на млади која беше спроведена од страна на група на средношколци и членови на Здружението на граѓани “Младите можат “од Скопје и на Здружението за граѓански активизам ФОРУМ 16 – Битола. Времетраењето на иницијативата беше од 10-ти февруари до 10-ти март 2016[…]

“Кампања за подигање на свеста за читање”

Преглед на проектот Носител: Здружение за истражување, комуникации и за развој, „Паблик“ Партнери: Здружение за граѓански активизам ФОРУМ 16 – Битола и Здружение за културен активизам ИНКА Струга Цел: Главната цел на кампањата беше поттикнување на навиките за читање кај учениците во основните училишта. Краткорочни цели: -Стимулирање на имагинацијата и пишувачките способностикај учениците -Зголемување на[…]

“Зошто да одите во странство кога може да останете и да ја развивате вашата држава”

Преглед на проектот Носител: Здружение на граѓани ЦЕФЕ Македонија, Скопје Партнери: Здружение за граѓански активизам ФОРУМ 16 – Битола и Здружението на граѓани Центар за одржлив развој и напредна едукација, Битола. Цел: Да се спречи одливот на мозоци, да се придонесе за намалување на невработеноста, придонесувајќи кон економски развој во Република Македонија. Целна група: јавноста,[…]